Новини

 

ДФ „Земеделие“ публикува в СЕУ калкулатор по схемите и мерките на директни плащания в помощ на кандидатите за Кампания 2023

small

Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) публикува в Системата за електронни услуги (СЕУ) Калкулатор "ДЗЕС 8, Еко-БРЕИ и Еко-РОК", който е в помощ на кандидатите по схемите и мерките на директни плащания през Кампания 2023.


Публикувано в Новини на 02.06.2023 г.

Прочети цялата новина

ДФЗ одобри още 265 проекта по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР 2014 -2020 г.

small

Държавен фонд „Земеделие“ - Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) одобри още 265 проектни предложения по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“. Това стана възможно с увеличението на бюджета с 22,5 млн. евро, съгласно Заповед № РД 09-546 от 29.05.2023 г. на заместник-министъра на земеделието и ръководител на Управляващия орган на Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.


Публикувано в Новини на 02.06.2023 г.

Прочети цялата новина

Приключи първият етап на оценка на 523 проекта по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР 2014-2020 г.

small

Държавен фонд „Земеделие“-Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) приключи оценката за административно съответствие и допустимост на 523 проектни предложения по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи" от Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.


Публикувано в Новини на 26.05.2023 г.

Прочети цялата новина

В помощ на стопаните ДФ „Земеделие“ публикува видео указания за новите функционалности в СЕУ

small

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) разработи видео указания, свързани с новите функционалности по очертаване и заявяване на площи и животни по прилаганите интервенции за Кампания 2023 в Системата за електронни услуги (СЕУ). Новите функционалности касаят всички интервенции, за които към момента има влязла в сила нормативна уредба. Указанията са създадени за улеснение на земеделските стопани и са публикувани в YouTube канала на Държавен фонд "Земеделие".


Публикувано в Новини на 23.05.2023 г.

Прочети цялата новина

Одобрени са 35 проекта за водоснабдителни съоръжения по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020

small

Държавен фонд „Земеделие“ - Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) одобри 35 проектни предложения за водоснабдителни съоръжения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014 – 2020 г. по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.021 – Вода „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в селските райони“.


Публикувано в Новини на 22.05.2023 г.

Прочети цялата новина

Предишна 1 3 4 5 6 7 8 9 35 36
 
От 1 януари 2023 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени:

97 711 603 лв

December
Su Mo Tu We Th Fr Sa
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6