Текущи обяви

 Обръщение към застрахователите на селскостопанска продукция:

Държавен фонд ”Земеделие” кани всички застрахователни компании да сключат Споразумение с Фонда, относно прилагане на схема за държавна помощ „Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция” през 2023 година

 

Образец на споразумението може да намерите тук.

 
РЕГИСТЪР

 на застрахователните компании, сключили споразумение с

ДФ „Земеделие”

за прилагане на схема на държавна помощ „Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция”, 2023 г.

 

 

1.      „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД;

 

2.      „ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД;

 

3.      ЗАД ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ“ АД;

 

4.      ЗАД „ОЗК- ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД;

 

5.      ЗК „ЛЕВ ИНС“ АД;

 

6.      ЗД ЕВРОИНС АД;

 

7.      ЗАД „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ”;

 

8.      ЗАД „АРМЕЕЦ”;

 

9.      ЗЕАД „ БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Обръщение към кланици и стопани с налични агнета/ярета:

 Държавен фонд „Земеделие” кани всички кланици, фигуриращи в националния електронен регистър на БАБХ за предприятия с одобрение за търговия с храни от животински произход със страните членки, отговарящи на Приложение III на Регламент (EО) № 853/2004 на Европейския Парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход, с категория свързана дейност код „SH” (клане), да кандидатстват за помощ de minimis съгласно регламент (ЕС) 1407/2013 за организиране изкупуването на дребни преживни животни за компенсиране на част от разходите, свързани с транспорт, логистика и последваща реализация на добито от тях месо.

Подробна информация може да намерите в указанията на следния линк:

https://www.dfz.bg/bg/darzhavni-pomoshti/minimalni-pomoshti/14-04-2022-de-minimis-14072013-/

Информация за кланици в съответна област, може да намерите в регистърът на БАБХ. Избира се областта, след това СЕКЦИЯ I – Месо от домашни копитни и Код –SH, търсене и излизат кланиците в конкретната област,наследния линк:

  https://food.bfsa.bg/odbh-user/r11/index.xhtml

 

Информация за допустимите земеделски стопани и допустим брой агнета/ярета за изкупуване, можете на намерите тук:

Контакт с Областните дирекции на Фонда може да намерите на следния линк:

 

Моля за Вашата резолюция, дирекция „Информационни технологии” да извършат съответните действия.

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Обръщение към застрахователите на селскостопанска продукция:

Държавен фонд ”Земеделие” кани всички застрахователни компании да сключат Споразумение с Фонда, относно прилагане на схема за държавна помощ „Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция”, както и Споразумение за приемане от страна на ДФ „Земеделие” на застрахователни полици, при условия на разсрочено плащане на застрахователните премии през 2022 година, при кандидатстване за краткосрочни кредитни схеми за подпомагане.  

 

РЕГИСТЪР

 на застрахователните компании, сключили споразумение с ДФ „Земеделие”

за прилагане на схема на държавна помощ „Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция”, 2022 г.

 

    1.      „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД;

2.      ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД;

3.      ЗД ЕВРО ИНС” АД;

4.      ЗК „ЛЕВ ИНС“ АД;

5.      ЗЕАД „ БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“

6.      ЗАД ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ“ АД;

7.      ЗАД „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ”;

8.      ЗАД „ОЗК – ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД; 

9.      ЗАД „АРМЕЕЦ”;

10.    ЗК „УНИКА” АД;

11.    „ОЗОК ИНС“ АД;

 

 

 ------------------------------------------------------------------ 

Образец на Споразумение за 2022 г., при прилагане на краткосрочни кредити през 2022 г., за издаване на застрахователни полици при разсрочено плащане 

 

Образец на споразумение за прилагане на Схема на държавна помощ „Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция в сектор „Растениевъдство“” за 2022 година 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

РЕГИСТЪР

 

 

 

на застрахователните компании, сключили споразумение с ДФ „Земеделие”

за прилагане на схема на държавна помощ „Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция”, 2021 г.

 

 

 

1.      ЗК „ЛЕВ ИНС“ АД;

2.      „ДЖЕНЕРАЛИ  ЗАСТРАХОВАНЕ” АД;

3.      ЗАД ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ“ АД;

4.      ЗД  ЕВРО ИНС” АД;

5.      ЗАД „ОЗК – ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД;

6.      ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“;

7.      ЗАД „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ”;

8.      ДЗИ  - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД;

9.      ЗК „УНИКА” АД; 

10.  ЗАД „АРМЕЕЦ”;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 
От 1 януари 2023 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени:

97 711 603 лв

December
Su Mo Tu We Th Fr Sa
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6