Кампания 2018

 • Уведомителните писма по схемите за преходна национална помощ и обвързано с производството подпомагане за животни за Кампания 2018 - съобщение - отвори документа 368.96 KB
 • Уведомителни писма за извършена оторизация по Мярка 10 "Агроекология и климат" за кампания 2018 - съобщение - отвори документа 493.22 KB
 • Уведомителни писма за извършена оторизация - съобщение - отвори документа 312.98 KB
 • Заповед РД 09-472 от 20.05.2019г. за определяне размера на плащането за един допустим хектар по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) за Кампания 2018 - отвори документа 205.51 KB
 • Заповед № РД 09-446 от 09.05.2019г. за определяне размера на плащането за един допустим хектар по схемата за обвързано подпомагане за протеинови култури (СПК) за Кампания 2018 - отвори документа 191.24 KB
 • Заповед № РД 09-414 от 23.04.2019 г. за определяне размера на плащането за един допустим хектар по Схемата за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда (ЗДП) за Кампания 2018 - отвори документа 202.3 KB
 • Заповед № РД 09-381/16.04.2019 г. за определяне размера на плащането за преходна национална помощ за тютюн, необвързана с производството за 2018 г. - отвори документа 29.11 KB
 • Заповед № РД 09-333 от 03.04.2019г., с която се определя размера на подпомагане по Схемата за преразпределително плащане (СПП) за Кампания 2018 - отвори документа 189.52 KB
 • Заповед № РД 09-318 от 26.03.2019 г. за определяне размера на плащането за един допустим хектар по Схемата за обвързано подпомагане за оранжерийни зеленчуци за Кампания 2018 - отвори документа 191.29 KB
 • Заповед № РД 09-317 от 26.03.2019 г. за определяне размера на плащането за един допустим хектар по Схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци (зеле, дини и пъпеши) за Кампания 2018 - отвори документа 191.74 KB
 • Заповед № РД 09-316 от 26.03.2019 г. за определяне размера на плащането за един допустим хектар по Схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци (основна група) за Кампания 2018 - отвори документа 191.11 KB
 • Заповед № РД 09-315 от 26.03.2019 г. за определяне размера на плащането за един допустим хектар по Схемата за обвързано подпомагане за плодове (сливи и десертно грозде) за Кампания 2018 - отвори документа 191.47 KB
 • Заповед № РД 09-319 от 26.03.2019 г. за определяне размера на плащането за един допустим хектар по Схемата за обвързано подпомагане за плодове (основна група) за Кампания 2018 - отвори документа 191.33 KB
 • Заповед № РД 09-229 от 01.03.2019г., с която се одобрява окончателния специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2018 - отвори документа 212.89 KB
 • ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАЩАНИЯ ПО СХЕМИТЕ И МЕРКИТЕ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ - КАМПАНИЯ 2018 - отвори документа 17.4 KB
 • Заповед РД 46-504 от 12.12.2018г., с която се одобрява проект на специализиран слой "Площи, допустими за подпомагане" за Кампания 2018 - отвори документа 247.85 KB
 • Заповед № РД 09-1085 от 12.12.2018г. за определяне размера на плащането за едно допустимо животно по Схемата за обвързано подпомагане за биволи за Кампания 2018 - отвори документа 189.74 KB
 • Заповед № РД 09-1083 от 12.12.2018г. за определяне размера на плащането за едно допустимо животно по Схемата за обвързано подпомагане за млечни крави под селекционен контрол (ЕЖСК-мляко) за Кампания 2018 - отвори документа 189.44 KB
 • Заповед № РД 09-1082 от 12.12.2018г. за определяне размера на плащането за едно допустимо животно по Схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол (ДПЖСК) за Кампания 2018 - отвори документа 189.41 KB
 • Заповед № РД 09-1081 от 12.12.2018г. за определяне размера на плащането за едно допустимо животно по Схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол (ЕЖСК-месо) за Кампания 2018 - отвори документа 189.56 KB
 • Заповед № РД 09-1080 от 12.12.2018г. за определяне размера на плащането за едно допустимо животно по Схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници (СМКЮ) за Кампания 2018 - отвори документа 188.93 KB
 • Заповед № РД 09-1084 от 12.12.2018г. за определяне размера на плащането за едно допустимо животно по Схемата за обвързано подпомагане за млечни крави (СМлК) за Кампания 2018 - отвори документа 188.54 KB
 • Заповед № 03-РД/4388 # 2 от 10.12.2018 г., с която се изменят т. III и т. IV от заповед 03-РД/4388 от 26.10.2018 г. - отвори документа 65.23 KB
 • Електронен опис по схемите за обвързано подпомагане на плодове и зеленчуци - кампания 2018 - отвори документа 25.69 KB
 • Инструкция за попълване на описа към декларацията по чл.32, ал.1 от Наредба № 3 от 17.02.2015г. - отвори документа 17.72 KB
 • Заповед за определяне размера на плащане на едно допустимо за подпомагане животно по схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки в планински райони (10-49 животни) за кампания 2018 - отвори документа 189.56 KB
 • Заповед за определяне на размера на плащане за едно допустимо за подпомагане животно по схемата за обвързано подпомагане за млечни крави в планински райони (5-9 животни) за кампания 2018 - отвори документа 189.63 KB
 • Заповед № РД 09-994 от 07.11.2018г. за определяне размера на плащането на едно допустимо животно по Схемата за преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързани с производството за Кампания 2018 - отвори документа 189.93 KB
 • Заповед № 03-РД/4338 от 26.10.2018 г. за зареждане на данни и осигуяране на достъп до електронната "Система за въвеждане на данни от външни институции" за кампания 2018 - отвори документа 201.18 KB
 • Заповед № РД 09-952 от 26.10.2018г. за определяне размера на плащането на едно допустимо животно по Схемата за преходна национална помощ за говеда, необвързани с производството за Кампания 2018 - отвори документа 190.99 KB
 • Инструкция за попълване на описа на реализирано мляко и млечни продукти - отвори документа 813.9 KB
 • Образец на електронен опис на документите за реализация на мляко и/или млечни за юридически лица – за изтегляне - отвори документа 317.09 KB
 • Образец на електронен опис на документите за реализация на мляко и/или млечни за физически лица – за изтегляне - отвори документа 310.72 KB
 • Образец на електронен опис на документите за реализация на мляко и/или млечни за еднолични търговци – за изтегляне - отвори документа 308.92 KB
 • Заповед № 09-192 от 28.02.2018 г. за определяне на прием на заявления за подпомагане по реда на Наредба № 5 от 2009 г. за кампания 2018 относно мерките, финансирани от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. - отвори документа 224.25 KB
От 1 януари 2023 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени:

97 711 603 лв

December
Su Mo Tu We Th Fr Sa
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6