Кампания 2019

 • Уведомителни писма за извършена оторизация по Мярка 10 "Агроекология и климат" за кампания 2019 - съобщение - отвори документа 421.02 KB
 • Уведомителни писма за извършена оторизация по схемата за дребни земеделски стопани за кампания 2019 - съобщение - отвори документа 318.12 KB
 • Уведомителни писма за извършена оторизация по схемите за преходна национална помощ и обвързано с производството подпомагане за животни за Кампания 2019 - съобщение - отвори документа 215.77 KB
 • Уведомителни писма за извършена оторизация по Мярка 11 "Биологично земеделие" за кампания 2019 - съобщение - отвори документа 319.4 KB
 • Заповед № РД 09-493 от 24.06.2020г. за изменение на заповед № РД 09-264 от 12.03.2020г. за плащането за един допустим хектар по Схемата за обвързано подпомагане за оранжерийни зеленчуци за Кампания 2019 - отвори документа 69.82 KB
 • Заповед № РД 09-487 от 24.06.2020г. за изменение на заповед № РД 09-263 от 12.03.2020г. за плащането за един допустим хектар по Схемата за обвързано подпомагане за плодове (основна група) за Кампания 2019 - отвори документа 75.14 KB
 • Заповед № РД 09-488 от 24.06.2020г. за изменение на заповед № РД 09-266 от 12.03.2020г. за плащането за един допустим хектар по Схемата за обвързано подпомагане за плодове (сливи и десертно грозде) за Кампания 2019 - отвори документа 73.65 KB
 • Заповед № РД 09-490 от 24.06.2020г. за изменение на заповед № РД 09-262 от 12.03.2020г. за плащането за един допустим хектар по Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (пипер) за Кампания 2019 - отвори документа 74.81 KB
 • Заповед № РД 09-491 от 24.06.2020г. за изменение на заповед № РД 09-269 от 12.03.2020г. за плащането за един допустим хектар по Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (моркови, зеле, дини и пъпеши) за Кампания 2019 - отвори документа 73.79 KB
 • Заповед № РД 09-492 от 24.06.2020г. за изменение на заповед № РД 09-268 от 12.03.2020г. за плащането за един допустим хектар по Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (картофи, лук и чесън) за Кампания 2019 - отвори документа 72.42 KB
 • Заповед № РД 09-489 от 24.06.2020г. за изменение на заповед № РД 09-267 от 12.03.2020г. за плащането за един допустим хектар по Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (домати, краставици, корнишони и патладжан) за Кампания 2019 - отвори документа 73.24 KB
 • Заповед № РД 09-428 от 29.05.2020г. за определяне размера на плащането за един допустим хектар по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) за Кампания 2019 - отвори документа 125.01 KB
 • Заповед № РД 09-390 от 07.05.2020г. за определяне размера на плащането за един допустим хектар по схемата за обвързано подпомагане за протеинови култури (СПК) за Кампания 2019 - отвори документа 120.95 KB
 • Заповед РД 09-344/10.04.2020г. за определяне размера на плащането за един допустим хектар по Схемата за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда (ЗДП) за Кампания 2019 - отвори документа 147.51 KB
 • Заповед № РД 09-306/20.03.2020г. за определяне размера на подпомагане по Схемата за преразпределително плащане (СПП) за Кампания 2019 - отвори документа 140.34 KB
 • Заповед № РД 09-228/28.02.2020г. с която се одобрява окончателния специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2019 - отвори документа 212.3 KB
 • Заповед РД 09-267/12.03.2020г. за определяне размера на плащането за един допустим хектар по Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (домати, краставици, корнишони и патладжан) за Кампания 2019 - отвори документа 190.57 KB
 • Заповед РД 09-268/12.03.2020г. за определяне размера на плащането за един допустим хектар по Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (картофи, лук и чесън) за Кампания 2019 - отвори документа 190.73 KB
 • Заповед РД 09-269/12.03.2020г. за определяне размера на плащането за един допустим хектар по Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (моркови, зеле, дини и пъпеши) за Кампания 2019 - отвори документа 190.77 KB
 • Заповед РД 09-262/12.03.2020г. за определяне размера на плащането за един допустим хектар по Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (пипер) за Кампания 2019 - отвори документа 190.08 KB
 • Заповед РД 09-264/12.03.2020г. за определяне размера на плащането за един допустим хектар по Схемата за обвързано подпомагане за оранжерийни зеленчуци за Кампания 2019 - отвори документа 189.97 KB
 • Заповед РД 09-266/12.03.2020г. за определяне размера на плащането за един допустим хектар по Схемата за обвързано подпомагане за плодове (сливи и десертно грозде) за Кампания 2019 - отвори документа 189.98 KB
 • Заповед РД 09-263/12.03.2020г. за определяне размера на плащането за един допустим хектар по Схемата за обвързано подпомагане за плодове (основна група) за Кампания 2019 - отвори документа 190.0 KB
 • Индикативен график за извършване на плащания по схемите и мерките за директни плащания - Кампания 2019 - отвори документа 14.67 KB
 • 26.02.2020 - ЗАПОВЕД № РД 09-212 за определяне размера на плащането за преходна национална помощ за тютюн, необвързана с производството за 2019 г., за изкупеното и премирано в референтния период 2007 - 2009 г., количество тютюн по сортови групи - отвори документа 218.02 KB
 • Инструкция за попълване на описа към декларацията по чл.32, ал.1 от Наредба № 3 от 17.02.2015г. - отвори документа 245.21 KB
 • Електронен опис по схемите за обвързано подпомагане на плодове и зеленчуци - кампания 2019 - отвори документа 28.45 KB
 • Заповед № РД 09-1142 от 09.12.2019г. за определяне размера на плащането за едно допустимо животно по Схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол (ДПЖСК) за Кампания 2019 - отвори документа 192.15 KB
 • Заповед № РД 09-1121 от 04.12.2019г. за определяне размера на плащането за едно допустимо животно по Схемата за обвързано подпомагане за млечни крави за Кампания 2019 - отвори документа 191.59 KB
 • Заповед № РД 09-1120 от 04.12.2019г. за определяне размера на плащането за едно допустимо животно по Схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници за Кампания 2019 - отвори документа 191.76 KB
 • Заповед № РД 09-1123 от 04.12.2019г. за определяне размера на плащането за едно допустимо животно по Схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол за Кампания 2019 - отвори документа 191.77 KB
 • Заповед № РД 09-1122 от 04.12.2019г. за определяне размера на плащането за едно допустимо животно по Схемата за обвързано подпомагане за млечни крави под селекционен контрол за Кампания 2019 - отвори документа 191.58 KB
 • Заповед № РД 09-1124 от 04.12.2019г. за определяне размера на плащането за едно допустимо животно по Схемата за обвързано подпомагане за биволи за Кампания 2019 - отвори документа 191.18 KB
 • Заповед № РД 46-485 от 27.11.2019г. с която се одобрява проект на специализиран слой "Площи, допустими за подпомагане" за Кампания 2019 - отвори документа 258.88 KB
 • Заповед № РД 09-1084 от 27.11.2019г. за определяне размера на плащането за едно допустимо животно по Схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки в планински райони за Кампания 2019 - отвори документа 192.07 KB
 • Заповед № РД 09-1085 от 27.11.2019г. за определяне размера на плащането за едно допустимо животно по Схемата за обвързано подпомагане за млечни крави в планински райони за Кампания 2019 - отвори документа 192.25 KB
 • Заповед № РД 09-1066 от 22.11.2019г. за изменение на заповед № РД 09-957 от 10.10.2019г. за плащането по Схемата за преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството за Кампания 2019 - отвори документа 188.56 KB
 • Заповед № 03 РД/4473 от 24.10.2019г. за стартиране на "Системата за въвеждане на данни от външни институции (СВДВИ)" за Кампания 2019 - Контролиращи лица - отвори документа 53.21 KB
 • Заповед № РД 09-957 от 10.10.2019г. за определяне размера на плащането на едно допустимо животно по Схемата за преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството за Кампания 2019 - отвори документа 192.71 KB
 • Заповед № РД 09-947 от 09.10.2019г. за определяне размера на плащането на едно допустимо животно по Схемата за преходна национална помощ за говеда, необвързанa с производството за Кампания 2019 - отвори документа 192.94 KB
 • Инструкция за попълване на описа на реализирано мляко и/или млечни продукти - отвори документа 515.19 KB
 • Инструкция за попълване на описа на реализираните животни - отвори документа 538.17 KB
 • Образец на електронен опис на документите, доказващи реализация на животни в България – за изтегляне - отвори документа 1.28 MB
 • Образец на електронен опис на документите, доказващи реализация на животни извън България – за изтегляне - отвори документа 1.27 MB
 • Образец на електронен опис на документите, доказващи реализация на произведено мляко и/или еквивалента му в млечни продукти за юридически лица (ЮЛ) – за изтегляне - отвори документа 1.55 MB
 • Образец на електронен опис на документите, доказващи реализация на произведено мляко и/или еквивалента му в млечни продукти за физически лица (ФЛ) – за изтегляне - отвори документа 1.57 MB
 • Образец на електронен опис на документите, доказващи реализация на произведено мляко и/или еквивалента му в млечни продукти за еднолични търговци (ET) – за изтегляне - отвори документа 1.54 MB
 • Заповед № 03 РД/3475 от 28.08.2019 г. за стартиране на "Системата за въвеждане на данни от външни институции (СВДВИ)" за Кампания 2019 - отвори документа 789.95 KB
 • Заповед № ОЗ-РД/1726#1 от 03.06.2019г. за удължаване срока за подаване на заявления по схеми и мерки в Системата за електронни услуги (СЕУ) на ДФ "Земеделие" - отвори документа 27.99 KB
 • Заповед № ОЗ-РД/1726 от 13.05.2019г. за предоставяне на възможност за подаване на заявления по схеми и мерки в Системата за електронни услуги на ДФ "Земеделие" - отвори документа 23.01 KB
 • Наръчник за кандидатстване по директни плащания за Кампания 2019 - отвори документа 1.0 MB
 • Заповед № 09-232 от 01.03.2019 г. за определяне на прием на заявления за подпомагане по реда на Наредба № 5 от 2009 г. за кампания 2019 относно мерките, финансирани от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. - отвори документа 640.54 KB
От 1 януари 2023 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени:

97 711 603 лв

December
Su Mo Tu We Th Fr Sa
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6