Кампания 2020

 • Уведомителни писма за извършена оторизация по Мярка 10 "Агроекология и климат" за кампания 2020 - съобщение - отвори документа 250.44 KB
 • Уведомителни писма за извършена оторизация по схемите за преходна национална помощ и обвързано с производството подпомагане за животни за Кампания 2020 - съобщение - отвори документа 367.94 KB
 • Уведомителни писма за извършена оторизация по Мярка 11 "Биологично земеделие" за кампания 2020 - съобщение - отвори документа 419.87 KB
 • Заповед № РД 09-555 от 07.06.2021г. за определяне размера на плащането за един допустим хектар по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) за Кампания 2020 - отвори документа 205.06 KB
 • Заповед РД 09-411 от 21.04.2021г. за определяне размера на плащането за един допустим хектар по Схемата за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда (ЗДП) за Кампания 2020 - отвори документа 131.99 KB
 • Заповед № РД 09-286 от 29.03.2021г. за определяне размера на плащането за един допустим хектар по схемата за обвързано подпомагане за протеинови култури (СПК) за Кампания 2020 - отвори документа 174.23 KB
 • Заповед № РД 09-220/16.03.2021г. за определяне размера на подпомагане по Схемата за преразпределително плащане (СПП) за Кампания 2020 - отвори документа 128.06 KB
 • Заповед № РД 09-155 от 23.02.2021г. с която се одобряват окончателните специализирани слоеве "Физически блокове" и "Площи, допустими за подпомагане" за Кампания 2020 - отвори документа 214.07 KB
 • Заповед № РД 09-194/01.03.2021г. за определяне размера на плащането за преходна национална помощ за тютюн, необвързана с производството за Кампания 2020 - отвори документа 44.33 KB
 • Заповед РД 09-175/26.02.2021г. за определяне размера на плащането за един допустим хектар по Схемата за обвързано подпомагане за оранжерийни зеленчуци за Кампания 2020 - отвори документа 164.67 KB
 • Заповед РД 09-178/26.02.2021г. за определяне размера на плащането за един допустим хектар по Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (пипер) за Кампания 2020 - отвори документа 164.24 KB
 • Заповед РД 09-177/26.02.2021г. за определяне размера на плащането за един допустим хектар по Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (моркови, зеле, дини и пъпеши) за Кампания 2020 - отвори документа 164.49 KB
 • Заповед РД 09-176/26.02.2021г. за определяне размера на плащането за един допустим хектар по Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (картофи, лук и чесън) за Кампания 2020 - отвори документа 162.58 KB
 • Заповед РД 09-179/26.02.2021г. за определяне размера на плащането за един допустим хектар по Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (домати, краставици, корнишони и патладжан) за Кампания 2020 - отвори документа 164.34 KB
 • Заповед РД 09-180/26.02.2021г. за определяне размера на плащането за един допустим хектар по Схемата за обвързано подпомагане за плодове (сливи и десертно грозде) за Кампания 2020 - отвори документа 163.5 KB
 • Заповед РД 09-181/26.02.2021г. за определяне размера на плащането за един допустим хектар по Схемата за обвързано подпомагане за плодове (основна група) за Кампания 2020 - отвори документа 164.21 KB
 • Индикативен график за извършване на плащания по схемите и мерките за директни плащания - Кампания 2020 - отвори документа 16.22 KB
 • Заповед № РД 09-1023/15.12.2020г. с която се одобрява проекта на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2020 - отвори документа 224.26 KB
 • Заповед № РД 09-1014 от 11.12.2020г. за изменение на Заповед № РД 09-956 от 04.12.2020г. за определяне размера на плащането за едно допустимо животно по Схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол за Кампания 2020 - отвори документа 144.87 KB
 • Заповед № РД 09-1013 от 11.12.2020г. за изменение на Заповед № РД 09-955 от 04.12.2020г. за определяне размера на плащането за едно допустимо животно по Схемата за обвързано подпомагане за млечни крави под селекционен контрол за Кампания 2020 - отвори документа 139.41 KB
 • Заповед № РД 09-988 от 08.12.2020г. за определяне размера на плащането за едно допустимо животно по Схемата за обвързано подпомагане за млечни крави за Кампания 2020 - отвори документа 148.44 KB
 • Заповед № РД 09-966 от 07.12.2020г. за определяне размера на плащането за едно допустимо животно по Схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол (ДПЖСК) за Кампания 2020 - отвори документа 145.45 KB
 • Заповед № РД 09-967 от 07.12.2020г. за определяне размера на плащането за едно допустимо животно по Схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници за Кампания 2020 - отвори документа 145.26 KB
 • Указания за електронно подаване на описи по схемите за обвързано подпомагане на плодове и зеленчуци за Кампания 2020 - отвори документа 25.64 KB
 • Заповед № РД 09-956 от 04.12.2020г. за определяне размера на плащането за едно допустимо животно по Схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол за Кампания 2020 - отвори документа 145.94 KB
 • Заповед № РД 09-955 от 04.12.2020г. за определяне размера на плащането за едно допустимо животно по Схемата за обвързано подпомагане за млечни крави под селекционен контрол за Кампания 2020 - отвори документа 145.5 KB
 • Заповед № РД 09-959 от 04.12.2020г. за определяне размера на плащането за едно допустимо животно по Схемата за обвързано подпомагане за биволи за Кампания 2020 - отвори документа 145.42 KB
 • Заповед № РД 09-949 от 01.12.2020г. за определяне размера на плащането за едно допустимо животно по Схемата за обвързано подпомагане за млечни крави в планински райони за Кампания 2020 - отвори документа 147.79 KB
 • Заповед № РД 09-948 от 01.12.2020г. за определяне размера на плащането за едно допустимо животно по Схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки в планински райони за Кампания 2020 - отвори документа 148.47 KB
 • Инструкция за попълване на описа към декларацията по чл.32, ал.1 от Наредба № 3 от 17.02.2015г. - отвори документа 524.4 KB
 • Електронен опис по схемите за обвързано подпомагане на плодове и зеленчуци (КЛЧ) - Кампания 2020 - отвори документа 248.83 KB
 • Електронен опис по схемите за обвързано подпомагане на плодове и зеленчуци - Кампания 2020 - отвори документа 213.21 KB
 • Заповед № РД 09-827 от 16.10.2020г. за определяне размера на плащането по Схемата за преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството за Кампания 2020 - отвори документа 220.56 KB
 • Заповед № РД 09-826 от 16.10.2020г. за определяне размера на плащането на едно допустимо животно по Схемата за преходна национална помощ за говеда, необвързанa с производството за Кампания 2020 - отвори документа 220.93 KB
 • ЗАПОВЕД за стартиране на „Системата за въвеждане на данни от външни институции” за кампания 2020. - отвори документа 799.34 KB
 • Инструкция за попълване на описа на реализирано мляко и/или млечни продукти - отвори документа 886.1 KB
 • Инструкция за попълване на описа на реализираните животни - отвори документа 933.38 KB
 • Образец на електронен опис на документите, доказващи реализация на животни в България – за изтегляне - отвори документа 1.28 MB
 • Образец на електронен опис на документите, доказващи реализация на животни извън България – за изтегляне - отвори документа 1.27 MB
 • Образец на електронен опис на документите, доказващи реализация на произведено мляко и/или еквивалента му в млечни продукти за юридически лица (ЮЛ) – за изтегляне - отвори документа 1.77 MB
 • Образец на електронен опис на документите, доказващи реализация на произведено мляко и/или еквивалента му в млечни продукти за физически лица (ФЛ) – за изтегляне - отвори документа 1.76 MB
 • Образец на електронен опис на документите, доказващи реализация на произведено мляко и/или еквивалента му в млечни продукти за еднолични търговци (ET) – за изтегляне - отвори документа 1.76 MB
 • ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА НАЛИЧИЕ НА ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА - отвори документа 128.37 KB
 • 12.08.2020 - ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАЩАНИЯ ПО СХЕМИТЕ И МЕРКИТЕ АДМИНИСТРИРАНИ ОТ ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ДО 31.12.2020 Г. - отвори документа 13.54 KB
 • Заповед № 03-РД/2418 от 10.08.2020г. за определяне на прием на заявления за подпомагане по подмярка 21.1 (COVID 1) и подмярка 21.2 (COVID 2) от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. - отвори документа 191.68 KB
 • Искане за издаване на удостоверение за декларирани площи/животни за Кампания 2020 - Образец - отвори документа 12.0 KB
 • Приложение за кандидатстване по Мярка 11 „Биологично земеделие“ за Кампания 2020 - Образец - отвори документа 533.79 KB
 • Приложение за кандидатстване по Мярка 10 „Агроекология и климат“ за Кампания 2020 - Образец - отвори документа 514.51 KB
 • Заповед РД 09-370/29.04.2020г. за обявяване на райони, засегнати от специфични ограничения, допустими за подпомагане по подмярка 13.3 „Компенсационни плащания за други райони, засегнати от значителни природни ограничения“ от мярка 13 по ПРСР 2014 – 2020г. - отвори документа 1004.92 KB
 • Заповед № РД 09-360/27.04.2020, с която е изменена и допълнена Заповед № 09-232 от 28.02.2020 г. за определяне на прием на заявления за подпомагане по реда на Наредба № 5 от 2009 г. за кампания 2020 относно мерките, финансирани от ПРСР 2014-2020 - отвори документа 127.51 KB
 • Приложение към заявлението за подпомагане съгласно чл. 17,пар. 8 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 (за площи с култура памук) - Образец - отвори документа 385.64 KB
 • Приложение към заявлението за подпомагане съгласно чл. 17,пар. 7 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 (за площи с култура коноп) - Образец - отвори документа 391.81 KB
 • Приложение за кандидатстване по Мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“ - Образец - отвори документа 328.12 KB
 • ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ 2020 - форма за ЕТ/Юридически лица - Образец - отвори документа 593.67 KB
 • ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ 2020 - форма за Физически лица - Образец - отвори документа 592.2 KB
 • ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВХОДЯЩА РЕГИСТРАЦИЯ 2020 - форма за ЕТ/Юридически лица - Образец - отвори документа 179.37 KB
 • ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВХОДЯЩА РЕГИСТРАЦИЯ 2020 - форма за Физически лица - Образец - отвори документа 177.69 KB
 • Заповед № РД 09-229/28.02.2020г. с която се одобрява окончателния слой „Постоянно затревени площи” за Кампания 2020 - отвори документа 131.82 KB
 • Заповед 03-РД/734 от 06.03.2020г., с която се определят условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки в Системата за електронни услуги (СЕУ) на Държавен фонд „Земеделие“ - отвори документа 303.51 KB
 • Основни моменти при въвеждане на данни по схеми и мерки за директни плащания по електронен път в Системата за електронни услуги на ДФЗ (СЕУ) – Kампания 2020 - отвори документа 505.77 KB
 • Заповед № 09-232 от 28.02.2020 г. за определяне на прием на заявления за подпомагане по реда на Наредба № 5 от 2009 г. за кампания 2020 относно мерките, финансирани от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. - отвори документа 291.94 KB
От 1 януари 2023 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени:

97 711 603 лв

December
Su Mo Tu We Th Fr Sa
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6