Кампания 2021

 • Уведомителни писма за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по Мярка 10 "Агроекология и климат" и Мярка 11 "Биологично земеделие" за кампания 2021 - отвори документа 447.74 KB
 • Уведомителните писма за неодобрение по мярка 10 „Агроекология и климат“ за Кампания 2021 - съобщение - отвори документа 419.71 KB
 • Уведомителните писма за неодобрение по мярка 11 „Биологично земеделие“ за Кампания 2021 - съобщение - отвори документа 420.49 KB
 • Информация за оторизирани плащания по схеми и мерки към 10.06.2021г. за Кампания 2021 - отвори документа 15.95 KB
 • Заповед № РД 09-648 от 06.06.2022 г. за определяне размера на плащането за един допустим хектар по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) за Кампания 2021 - отвори документа 238.96 KB
 • Заповед № РД 09-446 от 19.04.2022г. за определяне размера на плащането за един допустим за подпомагане хектар по Схемата за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда (ЗДП) за Кампания 2021 - отвори документа 323.3 KB
 • Заповед № РД 09-407 за определяне размера на плащането за един допустим за подпомагане хектар по схемата за обвързано подпомагане за протеинови култури за Кампания 2021 - отвори документа 278.9 KB
 • Заповед № РД 09-302/22.03.2022г. за определяне размера на подпомагане по Схемата за преразпределително плащане (СПП) за Кампания 2021 - отвори документа 137.86 KB
 • Заповед № РД 09-267/16.03.2022г. за определяне размера на плащането за преходна национална помощ за тютюн, необвързана с производството за Кампания 2021 - отвори документа 287.56 KB
 • Заповед № РД 09-150/25.02.2022г. с която се одобряват окончателните специализирани слоеве "Физически блокове" и "Площи, допустими за подпомагане" за Кампания 2021 - отвори документа 210.44 KB
 • Заповед РД 09-235/10.03.2022г. за определяне размера на плащането за един допустим хектар по Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (моркови, зеле, дини и пъпеши) за Кампания 2021 - отвори документа 200.42 KB
 • Заповед РД 09-234/10.03.2022г. за определяне размера на плащането за един допустим хектар по Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (пипер) за Кампания 2021 - отвори документа 199.45 KB
 • Заповед РД 09-233/10.03.2022г. за определяне размера на плащането за един допустим хектар по Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (картофи, лук и чесън) за Кампания 2021 - отвори документа 199.82 KB
 • Заповед РД 09-232/10.03.2022г. за определяне размера на плащането за един допустим хектар по Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (домати, краставици, корнишони и патладжан) за Кампания 2021 - отвори документа 199.58 KB
 • Заповед РД 09-231/10.03.2022г. за определяне размера на плащането за един допустим хектар по Схемата за обвързано подпомагане за плодове (сливи и десертно грозде) за Кампания 2021 - отвори документа 199.27 KB
 • Заповед РД 09-229/10.03.2022г. за определяне размера на плащането за един допустим хектар по Схемата за обвързано подпомагане за плодове (основна група) за Кампания 2021 - отвори документа 189.65 KB
 • Заповед РД 09-228/10.03.2022г. за определяне размера на плащането за един допустим хектар по Схемата за обвързано подпомагане за оранжерийни зеленчуци за Кампания 2021 - отвори документа 199.08 KB
 • Заповед № РД 09-56 от 25.01.2022г. за плащане на едно допустимо за подпомагане животно по Схемата за преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството (II транш) за Кампания 2021 - отвори документа 141.98 KB
 • Заповед № РД 09-54 от 25.01.2022г. за плащане на едно допустимо животно по Схемата за преходна национална помощ за говеда, необвързанa с производството (II транш) за Кампания 2021 - отвори документа 142.08 KB
 • Индикативен график за извършване на плащания по схемите и мерките за директни плащания - Кампания 2021 - отвори документа 15.71 KB
 • Заповед № РД 09-1194/15.12.2021г. с която се одобряват проекти на специализирани слоеве „Площи, допустими за подпомагане” и "Физически блокове" за Кампания 2021 - отвори документа 217.96 KB
 • Заповед № РД 09-1193/15.12.2021г. за определяне размера на плащането за едно допустимо за подпомагане животно по Схемата за обвързано подпомагане за млечни крави под селекционен контрол за Кампания 2021 - отвори документа 141.45 KB
 • Заповед № РД 09-1192/15.12.2021г. за определяне размера на плащането за едно допустимо за подпомагане животно по Схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол за Кампания 2021 - отвори документа 141.3 KB
 • Заповед № РД 09-1191/15.12.2021г. за определяне размера на плащането за едно допустимо за подпомагане животно по Схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол за Кампания 2021 - отвори документа 146.9 KB
 • Заповед № РД 09-1190/15.12.2021г. за определяне размера на плащането за едно допустимо за подпомагане животно по Схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници (СМКЮ) за Кампания 2021 - отвори документа 141.1 KB
 • Заповед № РД 09-1189/15.12.2021г. за определяне размера на плащането за едно допустимо за подпомагане животно по Схемата за обвързано подпомагане за млечни крави за Кампания 2021 - отвори документа 142.11 KB
 • Заповед № РД 09-1188/15.12.2021г. за определяне размера на плащането за едно допустимо за подпомагане животно по Схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки в планински райони (10–49 животни) за Кампания 2021 - отвори документа 146.36 KB
 • Заповед № РД 09-1187/15.12.2021г. за определяне размера на плащането за едно допустимо за подпомагане животно по Схемата за обвързано подпомагане за млечни крави в планински райони (5–9 животни) за Кампания 2021 - отвори документа 141.88 KB
 • Заповед № РД 09-1186/15.12.2021г. за определяне размера на плащането за едно допустимо за подпомагане животно по Схемата за обвързано подпомагане за биволи за Кампания 2021 - отвори документа 142.16 KB
 • Инструкция за попълване на описа към декларацията по чл.32, ал.1 от Наредба № 3 от 17.02.2015г. - отвори документа 23.52 KB
 • Електронен опис по схемите за обвързано подпомагане на плодове и зеленчуци - Кампания 2021 - отвори документа 213.36 KB
 • Електронен опис по схемите за обвързано подпомагане на плодове и зеленчуци (КЛЧ) - Кампания 2021 - отвори документа 230.0 KB
 • Заповед № РД 09-1061/29.10.2021г. за определяне размера на плащането за едно допустимо за подпомагане животно по Схемата за преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството, за Кампания 2021 - отвори документа 143.44 KB
 • Заповед № РД 09-1022 от 19.10.2021г. за определяне размера на плащането на едно допустимо животно по Схемата за преходна национална помощ за говеда, необвързанa с производството за Кампания 2021 - отвори документа 18.53 KB
 • Индикативен график за извършване на плащания по схемите и мерките за директни плащания - Кампания 2021 - отвори документа 12.4 KB
 • Инструкция за попълване на описа на реализирано мляко и/или млечни продукти - отвори документа 831.12 KB
 • Инструкция за попълване на описа на реализираните животни - отвори документа 868.71 KB
 • Образец на електронен опис на документите, доказващи реализация на животни в България – за изтегляне - отвори документа 2.26 MB
 • Образец на електронен опис на документите, доказващи реализация на животни извън България – за изтегляне - отвори документа 2.1 MB
 • Образец на електронен опис на документите, доказващи реализация на произведено мляко и/или еквивалента му в млечни продукти за юридически лица (ЮЛ) – за изтегляне - отвори документа 3.16 MB
 • Образец на електронен опис на документите, доказващи реализация на произведено мляко и/или еквивалента му в млечни продукти за физически лица (ФЛ) – за изтегляне - отвори документа 3.7 MB
 • Образец на електронен опис на документите, доказващи реализация на произведено мляко и/или еквивалента му в млечни продукти за еднолични търговци (ET) – за изтегляне - отвори документа 3.22 MB
 • Заповед № РД 09-683 от 08.07.2021г. за изменение на т.II от Заповед № РД 09-499 от 12.07.2016г. за прилагане на кръстосаното съответствие - отвори документа 222.57 KB
 • Методика за прилагане на кръстосаното съответствие в България - отвори документа 926.89 KB
 • ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВХОДЯЩА РЕГИСТРАЦИЯ 2021 - форма за физически лица (образец) - отвори документа 253.85 KB
 • ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВХОДЯЩА РЕГИСТРАЦИЯ 2021 - форма за ЕТ/Юридически лица (образец) - отвори документа 255.8 KB
 • ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ 2021 - форма за физически лица (образец) - отвори документа 863.37 KB
 • ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ 2021 - форма за ЕТ/Юридически лица (образец) - отвори документа 854.15 KB
 • Приложение за кандидатстване по мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“ (образец) - отвори документа 552.06 KB
 • Резултати от автоматични проверки на въведените данни в заявление за подпомагане по директни плащания кампания 2021 - отвори документа 450.15 KB
 • Резултати от автоматични проверки на въведените данни по ЗДП в заявление за подпомагане по директни плащания за кампания 2021 - отвори документа 372.88 KB
 • Приложение към заявлението за подпомагане съгласно чл. 17, пар. 8 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 - за площи с памук (образец) - отвори документа 559.44 KB
 • Приложение към заявлението за подпомагане съгласно чл. 17, пар. 7 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 - за площи с коноп (образец) - отвори документа 645.52 KB
 • Приложение за кандидати първа година по мярка 10 „Агроекология и климат” 2021 (образец) - отвори документа 474.93 KB
 • Приложение за кандидати поредна година по мярка 10 „Агроекология и климат” 2021 (образец) - отвори документа 504.28 KB
 • Приложение за кандидати първа година по мярка 11 „Биологично земеделие” 2021 (образец) - отвори документа 492.9 KB
 • Приложение за кандидати поредна година по мярка 11 „Биологично земеделие” 2021 (образец) - отвори документа 495.8 KB
 • ЗАПОВЕД № РД09-216 от 12.03.2021 г. за определяне на прием на заявления за подпомагане за кампания 2021 по реда на НАРЕДБА № 5 от 2009 г. относно мерките, финансирани от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. - отвори документа 359.1 KB
 • Заповед №РД 09-190 от 01.03.2021г. с която се одобрява окончателния слой "Постоянно затревени площи" за Кампания 2021 - отвори документа 1.05 MB
 • Заповед 03-РД/820 от 08.03.2021г., с която се определят условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки в Системата за електронни услуги (СЕУ) на Държавен фонд „Земеделие“ - отвори документа 249.21 KB
 • Наръчник за кандидатстване по Директни плащания Кампания 2021 (изготвен от МЗХГ) - отвори документа 155.85 KB
От 1 януари 2023 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени:

97 711 603 лв

December
Su Mo Tu We Th Fr Sa
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6