Кампания 2023

  • Заповед РД 09-490/03.05.2023 г. за определяне на прием на заявления за подпомагане по мярка 10 "Агроекология и климат" и мярка 11 "Биологично земеделие" за кампания 2023 г. - отвори документа 138.45 KB
  • Пълномощно за подаване на заявление по директни плащания 2023 - отвори документа 264.33 KB
  • Заповед № РД 09-220 от 01.03.2023г. с която се одобрява окончателния слой „Постоянно затревени площи” за Кампания 2023 - отвори документа 220.43 KB
От 1 януари 2023 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени:

97 711 603 лв

December
Su Mo Tu We Th Fr Sa
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6