Мерки за подпомагане

  • ► ♦ Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

  • L> Прием 2022

  • L> Прием 2021

  • L> Прием 2019

  • L> Прием 2018

  • ► Мярка 21 „Извънредно временно подпомагане COVID-19"

  • ► Подмярка 22.1 „Извънредно временно подпомагане Украйна"

 
От 1 януари 2023 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени:

97 711 603 лв

December
Su Mo Tu We Th Fr Sa
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6