Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906

Министерство на земеделието

Работа в ДФЗ

Дата Наименование на позицията


30.05
2023 г.

Информация за кандидатите


26.05
2023 г.

ОБЯВЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР И НАЗНАЧАВАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ на длъжността: ЕКСПЕРТ към отдел „Регионална разплащателна агенция“ в Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие гр. Хасково


15.05
2023 г.

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС за длъжността „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ в отдел „Регионален технически инспекторат“, Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ София град


15.05
2023 г.

ОБЯВЯВЛЕНИЕ за конкурс за една длъжност „Старши експерт“ в отдел „Предварителна условност“, дирекция „Технически инспекторат“, Държавен фонд „Земеделие“


15.05
2023 г.

ОБЯВЯВЛЕНИЕ за конкурс за една длъжност „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ в отдел „Предварителна условност“, дирекция „Технически инспекторат“, Държавен фонд „Земеделие“


15.05
2023 г.

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС за длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ в отдел „Регионален технически инспекторат“, Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ София град


26.04
2023 г.

ОБЯВЯВЛЕНИЕ за конкурс за длъжността „младши експерт“ дирекция „Селскостопански пазарни механизми“, Държавен фонд „Земеделие“


26.04
2023 г.

ОБЯВЯВЛЕНИЕ за конкурс за длъжността „главен юрисконсулт“ в отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“ в Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие гр. Ямбол


24.04
2023 г.

Обявление за длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ в отдел „Финансово-счетоводен“, дирекция „Финансова“, Държавен фонд „Земеделие“


19.04
2023 г.

ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕТО НА КОНКУРС за една длъжност „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“в дирекция „Рибарство и аквакултури“, Държавен фонд „Земеделие


12.04
2023 г.

ОБЯВЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС: за една длъжност „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ в отдел „Вино, промоции и лицензии“, дирекция „Селскостопански пазарни механизми“, Държавен фонд „Земеделие“


12.04
2023 г.

ОБЯВЯВЛЕНИЕ за конкурс за една длъжности „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ в отдел „Договаряне и подбор на проекти“, дирекция „Договориране по прилагане на мерки за развитие на селските райони“, Държавен фонд „Земеделие“


11.04
2023 г.

Обявление за четири длъжности „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ в отдел „Прилагане на схеми на „единица плащ““, дирекция „Директни плащания“, Държавен фонд „Земеделие“


07.04
2023 г.

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС за длъжността „СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ" в отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“, Областна дирекция – гр. Пазарджик


06.04
2023 г.

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС за длъжността „ЮРИСКОНСУЛТ" в отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“, Областна дирекция гр. Бургас


31.03
2023 г.

Обявление на конкурс за длъжността „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ в отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“, Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ Варна


31.03
2023 г.

Обявление на конкурс за три длъжности „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ в отдел „Оторизация на плащанията по частни проекти“


31.03
2023 г.

Обявление на конкурс за две длъжности „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ в отдел „Оторизация на плащанията по публични проекти“


31.03
2023 г.

Обявление на конкурс за една длъжност „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ в отдел „Методология и мониторинг“


23.03
2023 г.

ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕТО НА КОНКУРС за една длъжност „ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ“ /по заместване на отсъстващ служител/ към отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“ в Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ гр. Плевен.


13.03
2023 г.

ОБЯВЛЕНИЕ за две длъжности „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ в отдел „Координация на отчетност по СПРЗСР“, дирекция „Мониторинг, докладване и оценка“, Държавен фонд „Земеделие“


13.03
2023 г.

ОБЯВЛЕНИЕ за две длъжности „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ в отдел „Оптимизиране на работни процеси“, дирекция „Мониторинг, докладване и оценка“, Държавен фонд „Земеделие“


09.03
2023 г.

Обявление за две длъжности „СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ“ /по заместване на отсъстващ служител/ в дирекция „Правна“, Държавен фонд „Земеделие“


09.03
2023 г.

Обявление за две длъжности „ЮРИСКОНСУЛТ“ дирекция „Правна“, Държавен фонд „Земеделие“


21.02
2023 г.

ОБЯВЯВЛЕНИЕ за конкурс за длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ в отдел „Договаряне и подбор на проекти“, дирекция „Договориране по прилагане на мерки за развитие на селските райони“, Държавен фонд „Земеделие“


16.02
2023 г.

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС за длъжността „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ в дирекция „Връзки с обществеността, протокол и координация“


16.02
2023 г.

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС за длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ в дирекция „Връзки с обществеността, протокол и координация“


07.02
2023 г.

ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕТО НА КОНКУРС за една длъжност „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“в дирекция „Рибарство и аквакултури“, Държавен фонд „Земеделие“


05.07
2018 г.

Политика за поверителност и защита на личните данни на кандидати за работа в Държавен фонд "Земеделие"
От 1 януари 2023 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени:

97 711 603 лв

December
Su Mo Tu We Th Fr Sa
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6